05.12.2015 *** LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA *** Konkurs Plastyczno - Literacki

Konkurs Literacko-Plastyczny "List do Świętego Mikołaja",

organizator: M-GOKiS Łasin.

Do konkursu zgłoszono 81 prac z oddziałów przedszkolnych i szkół z Zawdy, Wydrzna, Jankowic oraz Łasina. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży gimnazjalnej. Prace oceniane były w 5 kategoriach wiekowych: I – przedszkola, II – dzieci klas I-II, III – dzieci klas III-IV, IV – dzieci klas V-VI, V - gimnazja. W liście do Mikołaja dzieci przekazywały swoje życzenia i pragnienia, tekst listu łączyły z wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysunkowymi, malarskimi, powielania i druku, dekoracyjnymi na płaszczyźnie czy wzbogaconymi. Tekst listu miał być napisany odręcznie, młodsi uczestnicy (do 6. lat) mieli za zadanie stworzyć plastyczną formę listu.

Prace oceniane były pod względem merytorycznym i artystycznym. Kryteria oceny: zgodność tematu pracy z tytułem konkursu, spójność przekazu plastycznego i literackiego, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, estetyka wykonania. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy przygotowane przez M-GOKiS Łasin, które wręczał Święty Mikołaj.

Autorzy nagrodzonych prac:

kategoria I (Przedszkola)
I m-ce Zofia Antonina Żmuda  SP Wydrzno (oddz. przedsz.)
II m-ce Patryk Krowiński  SP Wydrzno (oddz. przedsz.)
III m-ce Kacper Kernstein  SP  Wydrzno (oddz. przedsz.)
Wyróż. Maksymilian Dudalski SP  Zawda (oddz. przedsz.)

kategoria II (Szkoły Podstawowe, klasy I-II)
I m-ce Aleksandra Gwizdała  SP Wydrzno, kl. I
II m-ce Maciej Orylski  SP Wydrzno, kl. I
III m-ce Julia Górzyńska  SP Wydrzno, kl. II
III m-ce Oliwia Górzyńska  SP Wydrzno, kl. II
Wyróż. Roksana Czerwińska  SP Łasin, kl. II b

kategoria III (Szkoły Podstawowe, klasy III-IV)
I m-ce Małgorzata Żak  SP Wydrzno, kl. IV
II m-ce Maciej Gwizdała  SP Wydrzno, kl. III
III m-ce Wiktoria Drzymalska  SP Wydrzno, kl. IV
Wyróż. Aneta Zawada  SP Zawda, kl. IV

kategoria IV (Szkoły Podstawowe, klasy V-VI)
I m-ce Bartosz John  SP Zawda, kl. V
II m-ce Magdalena Grzywacz  SP Wydrzno, kl. VI
III m-ce Karol Wesołowski  SP  Zawda, kl. V
Wyróż. Krzysztof Sikora  SP Zawda, kl. V

kategoria V (Gimnazja)
I m-ce Kamila Tyburska  Gimn. Nr 2 Jankowice, kl. III
II m-ce Natalia Maksim  Gimn. r 2 Jankowice, kl. II
III m-ce Daria Neumann  Gimn. nr 2 Jankowice, kl. I
Wyróż. Anna Lewandowska  Gimn. nr 2 Jankowice, kl. I

Przyznano nagrodę główną za najpiękniejszy list  Bartoszowi Grzywacz uczniowi klasy V ze Szkoły Podstawowej  w Wydrznie, który otrzymał wymarzony prezent opisany w liście.

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl