14.01.2016 *** 22 PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH i ZAPUSTNYCH ŁASIN 2016 *** Dom Kultury Łasin

14 stycznia 2016 r. odbył się XXII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin '2016,
którego organizatorami są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie oraz Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
Celem przeglądu jest propagowanie i upowszechnianie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
prezentacja dorobku amatorskiej twórczości zespołów działających w szkołach, ośrodkach kultury, placówkach oświaty.
Tegoroczne inscenizacje oceniało jury w składzie, Pani Elżbieta Rubinowska-Śróbka,  oraz Pani Ewa Paszkowska. 
Komisja oceniając występy szczególną uwagę zwracała na dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, 
ruch sceniczny, stroje, rekwizyty, scenografię.

Nagrodzono dwa zespoły, I miejsce przyznano Kołu Teatralnemu "Galimatias" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, którego opiekunem jest Pani Lucyna Szynicka; 
II miejsce zdobyło Koło Teatralne "Filutek" z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim , opiekunem zespołu jest Pani Beata Żuchowska. 
Wyłoniono także najlepszego aktora Przeglądu, nagrodę przyznano Alicji Żychowskiej z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. 
Nagrodzone zespoły otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, 
nagrody rzeczowe ufundował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie. 
Nagrody wręczali Pan Marek Czarnuch Dyrektor Domu Kultury w Łasinie 
oraz Pan Krzysztof Klonowski Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl