20.01.2016 *** WARSZTATY WOKALNE *** Ferie 2016

20 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały warsztaty muzyczne "Wokalne ABC"
pod kierunkiem Pani Katarzyny Tomali, absolwentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Pani Katarzyna  jest dyplomowanym nauczycielem muzyki, doświadczonym wychowawcą,
instruktorem wokalnym i animatorem kultury.
W warsztatach wokalnych wzięli uczestnicy zajęć sekcji wokalnej MgokisStudio.
Zajęcia wokalne miały za zadanie wyzwalanie potrzeby kontaktu z muzyką
i rozwijanie chęci aktywnego jej uprawiania czyli śpiewania.
Zajęcia obejmowały m.in. elementy muzykoterapii mające określone cele i funkcje:
uspokojenie i rozluźnienie (harmonizowanie oddechu
i ruchu, ćwiczenia rozciągające),
poznanie (teoretyczne i praktyczne podstawy warsztatu wokalnego),
poznanie siebie nawzajem (działania integracyjne), tworzenie atmosfery zaufania i akceptacji.
Podczas spotkania uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora trenowali
aparat oddechowy i głosowy (ćwiczenia mięśni oddechowych i twarzy),
doskonalili dykcję i słuch muzyczny, pracowali nad materiałem słowno-muzycznym.
Zdobywali też wiedzę z zakresu emisji i artykulacji oraz teorii muzyki.
Przyswajali umiejętności jak zachować się w sytuacji próby, występu, nagrania studyjnego,
jak pracować z mikrofonem czy wreszcie jak dbać
o wizerunek sceniczny.
Wspólnie przygotowano utwory okolicznościowe,
zespołowe i solowe mini prezentacje artystyczne.
Zajęcia obejmowały doskonalenie techniki wokalnej,
opanowanie podstaw śpiewu solowego i zespołowego.
Rozwijały umiejętności interpretacyjne,
wyzwalały ekspresję ruchową i uwrażliwiały na różnorodne elementy wizualne.

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl