07.04.2017 * V FESTIWAL PIOSENKI "WESOŁA NUTKA" ŁASIN 2017

7 kwietnia odbyła się piąta edycja Festiwalu Piosenki "Wesoła Nutka" Łasin '2017, którego organizatorami są: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Patronat nad imprezą jak co roku objęła Rada  Miejska Łasin z panem Przewodniczącym Rafałem Radackim na czele.

Pan Marek Czarnuch Dyrektor M-GOK Łasin powitał uczestników Festiwalu, jury, nauczycieli, opiekunów, rodziców oraz zaproszonych gości pana Rafała Kobylskiego Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, panią Renatę Janczak Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, pana Rafała Radackiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin. Zaproszenie na imprezę przyjęli również radni Rady Miejskiej Łasin pani Małgorzata Strug i pan Janusz Heinrich.

Festiwal miał charakter eliminacji do XXIII Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "AWANS '17" - Ciechocinek '2017 (15-18 czerwca) oraz XVI Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT '17" - Żnin '2017 (22 kwietnia).

Do konkursu zgłoszonych zostało 72 wokalistów oraz 7 zespołów, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 113 młodych artystów. Uczestnicy reprezentowali 19 placówek z następujących gmin: Rogóźno (Szkoła Podstawowa Rogóźno), Świecie n/Osą (Szkoła Podstawowa Linowo, Szkoła Podstawowa Lisnowo, Szkoła Podstawowa Świecie n/Osą, Gimnazjum Świecie n/Osą), Miasto Grudziądz (Gimnazjum Nr 7 Grudziądz, Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz), Gruta (Szkoła Podstawowa Nicwałd), Jabłonowo Pomorskie (Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie), Dragacz (Przedszkole Grupa, Szkoła Podstawowa Grupa, Świetlica "Słoneczny Krąg" przy Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie), Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec Pomorski, Łasin (Szkoła Podstawowa Łasin, Szkoła Podstawowa Szonowo, Szkoła Podstawowa Zawda, Gimnazjum Nr 2 Jankowice, Gimnazjum  Nr 1 Łasin,  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin).

Prezentacje dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: pan Roman Fieberg muzyk z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, zajmujący się edukacją muzyczną młodzieży - przewodniczący jury oraz pan Czesław Jędrzejewski - muzyk, doświadczony pedagog, wieloletni nauczyciel muzyki. Komisja oceniała uczestników w następujących kategoriach: soliści (Przedszkola  i klasy "0", Szkoły Podstawowe klasy I-III, Szkoły Podstawowe klasy IV-VI, Gimnazjum +), zespoły wokalne oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru dostosowany   do wieku i możliwości wokalnych, interpretację wykonywanego utworu, ekspresję estradową, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury postanowiło przyznać nagrody, wyróżnienia oraz zaproszenia na XXIII Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki  "AWANS '17" - Żnin '2017 i XVI Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki "DEBIUT '17" - Ciechocinek '2017.

kat. I: soliści, Przedszkola i klasy "0"
I m-ce Larysa Kliś - Przedszkole Grupa
II m-ce Lena Karaś - Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo

kat. II: soliści, Szkoły Podstawowe - klasy I-III

I m-ce    Kaja Gburczyk - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz (zap. AVANS Żnin 2017) 
II m-ce   Kinga Kamińska - Szkoła Podstawowa Zawda
III m-ce  Natalia Reńska - Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo
wyróż.    Nadia Jasińska - Szkoła Podstawowa Łasin

kat. III: soliści, Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI

I m-ce   Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin    (zap. AVANS Żnin 2017
II m-ce  Julia Strzelecka - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie    (zap. AVANS Żnin 2017)
III m-ce Amelia Piasta - Szkoła Podstawowa Świecie n/Osą
wyróż.    Julia Dąbrowska - Szkoła Podstawowa Szonowo

kat. IV: soliści, Gimnazjum +

I m-ce    Paulina Krzyżanowska - Gimnazjum Świecie n/Osą
II m-ce   Julia Szynicka -  Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz
III m-ce  Marika Andrik -  Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz
wyróż.   Monika Merholc - Gimnazjum Nr 1 Łasin (zap. AVANS Żnin 2017 )

Zaproszenia  do XVI Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki   "DEBIUT '17" - Ciechocinek '2017.

Agata Gorczewska - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin
Natalia Nartowska - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin
Marta Gronek - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin
Weronika Strzelecka - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie

kat. V: zespoły wokalne

I m-ce     Zespół "Pięciolinia" - Szkoła Podstawowa Lisnowo
II m-ce   "Tercet Wokalny" - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie
III m-ce   Zespół "Violins" - Szkoła Podstawowa Grupa

kat. VI: zespoły wokalno-instrumentalne

I m-ce   Zespół "Rajskie Nutki" -  Gimnazjum Świecie n/Osą
II m-ce Zespół "Out of Control" - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz
II m-ce Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo

Nagroda specjalna Dyrektora M-GOK

Zuzanna Grodzka (kat. II: soliści, Szkoły Podstawowe - klasy I-III) - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie.


Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Łasin oraz pamiątkowe statuetki ufundowane przez Radę Miejską Łasin, natomiast wszystkie osoby biorące udział w Festiwalu dyplomy przygotowane przez Dom Kultury.

 

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl