14.12.2017 * I REJONOWY PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK DIECEZJI TORUŃSKIEJ im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin 2017

14 grudnia br.  odbył się I Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin '2017, którego organizatorem jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin oraz parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych. Do Przeglądu zgłosiło sie 29 wokalistów oraz 11 zespołów, co dało łączną grupę 126 młodych artystów. Uczestnicy reprezentowali następujące rejony: Łasin, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Jabłonowo Pomorskie.

Prezentacje dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: pani Ewa Dzik oraz pan Jarosław Gąsiorowski, doświadczeni muzycy z Grudziądza. Komisja oceniała uczestników w VI kategoriach:    I soliści: 7-9 lat, II soliści: 10-12 lat, III soliści: 13-15 lat, IV soliści: 16-18 lat, V zespoły wokalne: większość składu do 13 lat, VI zespoły wokalne: większość składu powyżej 13 lat. Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, interpretację wykonywanego utworu, ekspresję estradową, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury postanowiło przyznać nagrody, wyróżnienia:

kat. I: soliści 7-9 lat

I m-ce     Kinga Kamińska - Szkoła Podstawowa Zawda
II m-ce    Lena Wiśniewska - Szkoła Podstawowa Świecie n/Osą
III m-ce  Oliwia Wysocka - Szkoła Podstawowa Zawda
wyróż.    Nadia Jasińska - Szkoła Podstawowa Łasin

kat. II: soliści 10-12 lat

I m-ce    Maciej Filbrandt - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Łasin
II m-ce   Angelika Gurak - Szkoła Podstawowa Świecie n/Osą
III m-ce  Julia Pietkiewicz- Szkoła Podstawowa Łasin
wyróż.    Hanna Olech - Szkoła Podstawowa Zawda

kat. III: soliści 13-15 lat

I m-ce   Zuzanna Angowska - Gminne Centrum Kultury Gruta
II m-ce  Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  Łasin
III m-ce Agata Wilk - Gminny Ośrodek Kultury Świecie n/Osą
wyróż.    Paulina Krzyżanowska - Gimnazjum Świecie n/Osą

kat. IV: soliści 16-18 lat

I m-ce    Wiktoria Siwiec - Zespół Szkół Ekonomicznych Grudziądz
II m-ce   Marta Gronek - II Liceum Ogólnokształcące Grudziądz
III m-ce  Natalia Maksim - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin
wyróż.   Dajana Niedzielska- Gminny Ośrodek Kultury Świecie n/Osą

kat. V: zespoły wokalne, większość składu do 13 lat

I m-ce     Zespół "Pięciolinia" - Szkoła Podstawowa Lisnowo
II m-ce   Zespół wokalny - Szkoła Podstawowa Nicwałd
III m-ce  Zespół wokalny - Szkoła Podstawowa Słup

kat. VI: zespoły wokalne, większość składu powyżej 13 lat

I m-ce   Zespół "Rajskie Nutki" -  Gimnazjum Świecie n/Osą
II m-ce  Schola "Cantate Deo" - Parafia p.w. św. Katarzyny Łasin

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Parafię p.w. św. Katarzyny w Łasinie, natomiast wszystkie osoby biorące udział w Przeglądzie dyplomy przygotowane przez Dom Kultury. Uczestnikom gratulowali  oraz wręczali statuetki i dyplomy pan Rafał Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, pani Renata Janczak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,   pan Rafał Radacki Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin, ks. kanonik Grzegorz Grabowski Proboszcz Parafii p.w. św. Katarzyny w Łasinie oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.


 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl