08.12.2018 *** MIKOŁAJ W ŁASINIE - ŁASIN 2018 ***

 

 

W sobotę 8 grudnia odbyła się cykliczna impreza plenerowa pn. "Mikołaj w Łasinie". Z niezwykłym gościem, który został bardzo serdecznie przyjęty przez dzieci i dorosłych można było się spotkać przy ulicy Kościuszki. Uczestników spotkania przywitali pan Rafał Kobylski Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, pan Rafał Radacki Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie. Aktywny udział w imprezie brał także pan Zenon Rybiński Radny Rady Miejskiej Łasin.Podczas imprezy zebrani obejrzeli program uczniów Szkół Podstawowych z Zawdy i Wydrzna oraz zespołu wokalnego NO NAME działającego przy M-GOK Łasin. Uczestnicy imprezy mogli ciasteczka, słodycze oraz słodkie przekąski, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich: Zawda, Kozłowo i Święte. Odbył się również kiermasz świąteczny stoisk: Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łasina, Środowiskowego Domu Samopomocy z Łasina, Palcówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Wydrzna, Stowarzyszenia Przyjaciół Łasińskiego Jagiellończyka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Ogłoszono wyniki Konkursu Literacko-Plastycznego "List do Świętego Mikołaja", którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Do konkursu zgłoszono 159 prac z oddziałów przedszkolnych i szkół z Zawdy (53), Wydrzna (37), Szonowa (11) oraz Łasina (58). Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prace oceniane były w 5 kategoriach wiekowych: I kat. – przedszkola, II kat. – dzieci klas I-II, III kat. – dzieci klas III-IV, IV kat. – dzieci klas V-VI, kat. V - dzieci klas VII-VIII. Praca miała być wykonana na formacie A3, każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, prace zbiorowe nie były oceniane. W liście do Mikołaja dzieci przekazywały swoje życzenia i pragnienia, tekst listu łączyły z wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysunkowymi, malarskimi, powielania i druku, dekoracyjnymi na płaszczyźnie czy wzbogaconymi. Tekst listu miał być napisany odręcznie, młodsi uczestnicy (do 6. lat) mieli za zadanie stworzyć plastyczną formę listu. Wszystkie prace można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.dk-lasin.pl, a najpiękniejsze wyeksponowane są w Domu Kultury

Prace oceniane były pod względem merytorycznym i artystycznym. Kryteria oceny: zgodność tematu pracy z tytułem konkursu, spójność przekazu plastycznego i literackiego, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, estetyka wykonania. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy przygotowane przez M-GOKiS Łasin, które wręczał Święty Mikołaj.

Autorzy nagrodzonych prac:

kategoria I (Przedszkola)

I m-ce Olga Weidner - SP Wydrzno, oddz. przedsz. - 4 l.

II m-ce Olga Kamińska - SP Zawda, oddz. przedsz. - 5 l.

III m-ce Stanisław Wiśniewski - SP Wydrzno, oddz. przedsz. - 4 l.

Wyróż. Amelia Smolińska, Przedszkole Miejskie Łasin - 6 l.

kategoria II (Szkoły Podstawowe, klasy I-II)

I m-ce Inga Weidner - SP Wydrzno, kl. II

I m-ce Amelia Włodarczyk - SP Szonowo, kl. I

II m-ce Zofia Pławińska - SP Szonowo, kl. I

III m-ce Miłosz Paprocki - SP Szonowo, kl. I

Wyróż. Zofia Antonina Żmuda - SP Wydrzno, kl. II

kategoria III (Szkoły Podstawowe, klasy III-IV)

I m-ce Wiktoria Kamińska - SP Zawda, kl. IV

I m-ce Amelia Krzemińska - SP Łasin, kl. IV a

II m-ce Nadia Jasińska - SP Łasin, kl. III a

III m-ce Wiktoria Józwowska - SP Łasin, kl. IV

kategoria IV (Szkoły Podstawowe, klasy V-VI)

I m-ce Oliwia Brzozowska - SP Łasin, kl. VI

II m-ce Joanna Bój - SP Łasin, kl. V a

III m-ce Marcel Jasiński - SP Łasin, kl. VI b

Wyróż. Zuzanna Szymańska - SP Zawda, kl. V

kategoria V (Szkoły Podstawowe, klasy VII-VIII)

I m-ce Anna Marszałek - SP Łasin, kl. VII a

II m-ce Kamil Nartowski - SP Wydrzno, kl. VIII

III m-ce Arkadiusz Leśniak - SP Zawda, kl. VII

Wyróż. Bartosz John - SP Zawda, kl. VIII

Przyznano nagrodę główną za najpiękniejszy list:

Agata Kosiarek - Szkoła Podstawowa w Łasinie, kl. VII a

Po wręczeniu nagród Święty Mikołaj obdarowywał dzieci paczkami ze słodkościami, które ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz sklep Słodka Chwila z Łasina. Podczas rozdawania słodyczy dzieciom wykonywano pamiątkowe fotografie w towarzystwie Świętego Mikołaja.

 

 

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl