24.01.2020 * 100 - lecie Powrotu Łasina do WOLNEJ POLSKI

 

24 stycznia 2020 w Domu Kultury odbyły się uroczystości 100-lecia powrotu Łasina do macierzy. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po 123 latach niewoli. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza musieli na odzyskanie wolności poczekać do 1920 roku. Na uroczystości obecny byli Burmistrz Miasta i Gminy Łasin pan Rafał Kobylski, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pani Renata Janczak, Przewodniczączy Rady Miejskiej Łasin pan Rafał Radacki, władze samorządowe, lokalne instytucje oraz delegacje ze szkół gminy Łasin. Spotkanie rozpoczęło się okolicznościowym wystąpieniem pana Burmistrza. Następnie Klub Historyczny im. Armii Krajowej działający przy Szkole Podstawowej w Łasinie pod opieką pani Aleksandry Jankowskiej zaprezentował rozbudowaną wersję "Spotkania z historią Łasina" podczas którego przybliżone zostały najważniejsze fakty z historii powrotu Pomorza i Łasina do Niepodległej Polski oraz omówiono unikatowe fotografie. W przerwach między prezentacją   uczniowie ze Szkół Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Zawdzie i Wydrznie przedstawili program słowno - muzyczny nawiązujący do tematyki wydazrenia.  W wyniku I rozbioru Polski ziemia łasińska dostała się pod pruskie panowanie. 22 stycznia 1920 r. do Łasina wkroczyło Wojsko Polskie. Po 148 latach zaboru niemieckiego miasto było znowu polskie. Kiedy w 1860 roku Łasinowi przywrócono prawa miejskie rozpoczął się stały rozwój miasta. W 1886 roku oddano do użytku linię kolejową łączącą Łasin z Gardeją. W roku 1893 wybudowano wieżę ciśnień i następne wielkie inwestycje - gmach magistratu miejskiego i miejską gazownię. Duże znaczenie dla rozwoju lokalnego handlu, rzemiosła, rolnictwa a również całego miasta miało utworzenie Banku Ludowego w 1909 roku. 20 stycznia 1920 roku w magistracie odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej przeprowadzone w języku niemieckim. Dwa dni później został powołany pierwszy komisaryczny burmistrz Łasina. Został nim uczestnik powstania wielkopolskiego - Edmund Baranowski. Tego samego dnia do Łasina wkroczyły oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Jeszke, co oznaczało początek odrodzonej ojczyzny.


fot. Karolina Marymiak.

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl