II REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK DIECEZJI TORUŃSKIEJ - ŁASIN 2018

ZAPRASZAMY DO GALERII >

20 grudnia br.  odbył się II Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin '2018, którego organizatorem jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin oraz parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie. Zgromadzonych na sali widowiskowej Domu Kultury uczestników przeglądu, opiekunów, publiczność oraz jurorów powitali pan Marek Czarnuch Dyrektor M-GOK w Łasinie oraz ks. kanonik Grzegorz Grabowski Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Łasinie Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych. Do Przeglądu zgłosiło sie 18 solistów oraz 4 zespoły, co dało łączną grupę 101 młodych artystów. Uczestnicy reprezentowali następujące rejony: Łasin, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Jabłonowo Pomorskie.Prezentacje dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: pan Krzysztof Wichrowski - przewodniczący komisji, pianista, kompozytor; pan Czesław Jędrzejewski - muzyk, doświadczony pedagog, wieloletni nauczyciel muzyki; pan Janusz Heinrich - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łasin. Komisja oceniała uczestników w IV kategoriach: I soliści: 7-9 lat, II soliści: 10-12 lat, III soliści: 13-15 lat, V zespoły wokalne: większość składu do 13 lat. Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, interpretację wykonywanego utworu, warunki głosowe, ekspresję estradową, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury postanowiło przyznać nagrody, wyróżnienia:

kat. I: soliści 7-9 lat

I m-ce     Lena Bukowska - Szkoła Podstawowa w Zawdzie

II m-ce    Monika Chojnicka - Szkoła Podstawowa w Wydrznie

III m-ce   Julia Heba - Parafia pw. Św. Mikołaja w Kruszynach

wyróż.    Nadia Jasińska - Szkoła Podstawowa w Łasinie

kat. II: soliści 10-12 lat

I m-ce    Kinga Kamińska - Szkoła Podstawowa w Zawdzie

II m-ce   Oliwier Derda - Szkoła Podstawowa w Łasinie

III m-ce  Julia Pietkiewicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

wyróż.    Hanna Olech - Szkoła Podstawowa w Zawdzie

wyróż.    Maciej Filbrandt - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

kat. III: soliści 13-15 lat

I m-ce    Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

II m-ce   Konstancja Janta-Lipińska - Szkoła Podstawowa w Szonowie

III m-ce  Aleksandra Paprocka -  Szkoła Podstawowa w Szonowie

wyróż.    Małgorzata Dziewicka - Gminne Centrum Kultury w Grucie

wyróż.    Monika Lewandowska - Szkoła Podstawowa w Zawdzie

kat. V: zespoły wokalne, większość składu do 13 lat

I m-ce     Zespół wokalny - Szkoła Podstawowa w Rzadzyniu Chełmińskim

II m-ce    Zespół wokalny "No Name" - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

III m-ce  Zespół wokalny "SPINAKERKI" - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER  w Grudziądzu

wyróż.    Chór Szkolny "CANTIAMO" -  Szkoła Podstawowa w Łasinie

nagroda Grand Prix

Kinga Czarnuch - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Parafię pw. św. Katarzyny w Łasinie, natomiast wszystkie osoby biorące udział w Przeglądzie dyplomy przygotowane przez Dom Kultury. Uczestnikom gratulowali oraz wręczali statuetki i dyplomy jurorzy oraz pan Marek Czarnuch Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

 

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl